'Geen wonder, maar een medicijn'

 

Wie helpt om oplossen van galstenen bekend te maken? 

Hoe kan ik medicijnen tegen galstenen bespreekbaar te maken, zodat deze beschikbaar komen voor de operatie-weigeraars die er recht op hebben? Ik wil niemand met galstenen iets 'opdringen' en zoek daarom geen directe publiciteit. Het gaat mij vooral om hen die zoeken naar middelen waarvan de werking niet (medisch) is erkend, terwijl er een medicijn voor handen is dat geregistreerd, getest, goedgekeurd en goedkoop is.

Ik heb inmiddels ongeveer 700 huisartsen per mail verteld over het oplossen van mijn galstenen. Uit reacties (hartelijk dank!) mag ik voorzichtig concuderen dat zeker meer dan de helft zich niet echt bewust was dat er een geregistreerd medicijn is voor het oplossen van galstenen.

Eén arts bracht mij op de hoogte dat er in januari 2013 een onderzoek is gestart naar de doelmatigheid van galblaasoperaties, aangezien velen (aantallen zijn dus nog niet bekend) klachten houden nadat de galstenen zijn verwijderd, zie: http://www.umcn.nl/OverUMCstRadboud/NieuwsEnMedia/archief/Pages/Onderzoeknaardoelmatigheidgalblaasoperaties.aspx.
Er worden operaties gedaan terwijl galstenen in de galblaas mogelijk helemaal niet de oorzaak zijn van de klachten.

Verdere opties om de bekendheid te vergroten zijn misschien:
-   specialist, huisarts, patiëntenvereniging, opleidingsinstituut medicijnenstudie
-   casuïstiek in vakblad
-   proefschrift toepassing Ursochol bij doelgroepen (operatieweigeraars)
-   proefschrift toepassing bij mensen met een tijdelijk verhoogd risico op galstenen    
    (vermageringsdieet, zwangerschap)
-   zorgbeleid politiek i.v.m. kostenbesparing

De MDL-specialist die mij verwees voor een operatie vertelt zijn patiënten die er naar vragen nu wel dat het oplossen van hun galstenen mogelijk is en verwijst naar mijn website voor informatie. Hopelijk zullen meer specialisten dat gaan doen, zodat dit medicijn beter toegankelijk wordt voor de doelgroepen.

Als volgende stap zou het m.i. goed zijn als de medicijnen ook preventief voorgeschreven gaan worden aan mensen die daar baat bij kunnen hebben, bijvoorbeeld bij het volgen van vermageringskuren. Ook zouden mensen die klachten hebben waarvan niet zeker is dat deze aan de galstenen liggen, wellicht met Ursochol behandeld kunnen worden. Als de galstenen zijn opgelost kan er bekeken worden of de galstenen de oorzaak waren, dus ter verificatie van de diagnosestelling.

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb